Exporter och Importer

 Vårt mål med vårt avelsarbete är att få fram så bra extriört, sunda och självfallet mentalt bra hundar som möjligt.
För att hela tiden driva kenneln framåt med nya linjer och nytt blod har vi valt att importera in hundar av  båda våra raser. Några av våra valpar har exporterats:

Våra exporter:

BLANCO PIRATA PALETT
e. NORDV-07 KBHV-08 Supay Ackon Cahuak
u. FINJV-05 SVCh SUCh FINCh DKUCh NORDUCh C.I.B
Blanco Pirata West N´Pearls

Ägare: Mika & Jessica, Finland

BLANCO PIRATA POISEN
e. NORDV-07 KBHV-08 Supay Ackon Cahuak
u. FINJV-05 SVCh SUCh FINCh DKUCh NORDUCh C.I.B
Blanco Pirata West N´Pearls

Ägare: Hanna & Petri, Finland

BLANCO PIRATA ENERGI
e. SCh Exigor's Vincent Van Gogh
u. SCh Theneicen's Yellow Crown

Ägare: Gina Liland, Norge

BLANCO PIRATA FELIZIA
e. INTUCh SCh NCh DKCh NORDUCh DECh VDHCh KORAD
 ISPU(J)Sg-00
SiegerBerlin-01 NordV-02 Exigor´s Last Legend

u. SUCH DKCH (J)SgBerlin-02 Exigor´s Pomperi Possa

Ägare: Kennel Estrellapinsh ,Norge

BLANCO PIRATA GRANIT
e. INTCh SCh DKCh NCh FINCh NORDUCh 
Exigor's Macho Manolito
u. SCh DKCh JgS-Berlin-02  Exigor´s Pomperi Possa

Ägare: Matti & Tuula,Finland

BLANCO PIRATA MENDOZA
e. SEUCh Blanco Pirata Gringo
u. Blue Star Nightie

Ägare: Marie-Anna,Norge

BLANCO PIRATA KAHLUA
e. SCh NCh DKCh Norduch Exigor's Microsoft In Red
u. Blanco Pirata Miss Furia

Ägare: Kennel Estrellapinsh, Norge Kennel Blanco Pirata
 

BLANCO PIRATA TUMI
e. SEUCH Perro Pelea Cordobes Elan
u. Tigidas Eden

Ägare: Reija , Finland

BLANCO PIRATA TANGO
e. SEUCH Perro Pelea Cordobes Elan
u. Tigidas Eden

Ägare: Taru, Finland

BLANCO PIRATA TAPIO
e. SEUCH Perro Pelea Cordobes Elan
u. Tigidas Eden

Ägare: Rumäninen

BLANCO PIRATA TABASCO
e. SEUCH Perro Pelea Cordobes Elan
u. Tigidas Eden

Ägare: Katja, Slovenien

BLANCO PIRATA XENA  
e. SEUCH Blanco Pirata Gringo
u. Blanco Pirata Sol

Ägare: Kennel, Frankrike
 

 

Våra importer:

PERRO PELEA CORDOBES POCHA
e. Chicolatino Di Casa Dei Marchesi 
u. European Youth Winner-00 BJSieger-00 Amsterdam
YouthWinner-00VDH Europa JugenSieger-02, Berlin JS-2001
DKCh Perro Pelea Cordobes Hira 

Uppfödare: Kennel Perro Pelea Cordobes, Danmark

     

CHESTER DEL GUALILAN
e. Quebracho De Los Medanos
u.Guayra Del Gualilan

Uppfödare: Kennel Del Gualilan, Argentina

   

BLUE-STAR NIGHTIE
e
. Junior Clubwinner 2002, Hungarian Junior Champion
Blue- Star Jonnie Walker
                    

 
u.Top Pinscher-02,Hungarian Junior Champion, Hungarian Champion
Hungarian Grand Champion, Hungarian ShowCh
Andi V Sierra

Uppfödare: Kennel Blue Star, Hungary

  

ESTRELLAPINSCH BLACK INTERMANIA
e. Norwinstars Johnny Knoxville
u. Blanco Pirata Felizia

Uppfödare: Kennel Estrellapinsch, Norge