Välkommen till Kennel Blanco Pirata!

Hundar med prefix Blanco Pirata innehar 42 vinnar/sieger titlar-6 internationella Champion-46 övriga Champion-3 Viltspår Champion-26 Känd mentalstatus-2 Godkänt norskt karaktärstest-

Vi som driver Kennel Blanco Pirata heter Malin Gabrielsson Ekelund & David Ekelund.

Vi är båda uppvuxna med hundar, Malin med Bichon Frisé samt med Pinscher mellan åren 1994-2007.
David har tidigare levt med raserna Dobermann & Riesenschnauzer.

År 1999 införskaffade David sin första Dogo Argentino, Ch Evil Eye Lyon. Samma år införskaffades Malin´s första Dvärgpinscher, Ch Exigor´s Kahlua Kiss.
Dessa två fantastiska tikar var de som senare lade grunden till vår uppfödning.

 Hösten 2007 fann vi vår drömgård så efter många års boende i Stockholm flyttade vi till Brunnsgården som ligger ca 3 mil utanför Linköping.

Malin är egen företagare och driver hundföretaget Dogwalks (hundpensionat och hunddagis) sedan år 2000.

Malin har varit aktiv i Svenska Schnauzer Pinscher Klubbens (SSPK) sedan år 1999 och är numera en av de sittande i klubbens domarkommitte´.

Malin sitter även med som vice ordförande i Dvärgpinscher Klubben.

Vi är båda aktiva i Svenska Dogo Argentino Klubben (DAK) och dess styrelse. David tidigare som vice ordförande och kassör.
Malin tidigare som ordförande, numera sekreterare samt suppleant.

Vi har tillstånd att bedriva kennelverksamhet och hundpensionat av Miljönämnden och av Svenska Kennelklubben.

År 2004 fick Malin mottaga SSPK´s förtjänsttecken i silver för sitt mångåriga arbete inom rasklubben  (5 år)

År 2006 blev David godkänd ID-märkare på hund, katt och smådjur.

År 2007 blev David godkänd B-figurant för  M1 och M2. (mentaltest figurant)

År 2009  fick Malin mottaga SSPK´s förtjänsttecken i guld för sitt mångåriga arbete inom rasklubben (10 år)

År 2010 blev vi Årets Bästa Utställningsuppfödare av Dvärgpinscher 2010

  År 2012 blev David godkänd A-figurant för  MH. (mentaltest figurant)

År 2015 fick vi mottaga Svenska Schnauzer-Pinscher Klubbens uppfödarmedalj

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

Malin Gabrielsson Ekelund & David Ekelund
Klockrike Stora Berga 715 Brunnsgården
590 32  Klockrike
Sweden
               
Dogo Argentino: +46 (0) 76 250 33 00
Miniturepinscher: + 46 (0) 73 999 07 33

Mail: blancopirata@hotmail.com